Vestlus

[insert_php] echo myshouts_show(); [/insert_php]